Gå til sidens hovedinnhold

På full fart inn i urent farvann

Artikkelen er over 9 år gammel

Så er budsjettbehandlingen for Enebakk kommune over for i år, med stort oppmøte av barnehageforeldre på tilhørerplass.

«Som man reder, ligger man» heter det, og i Enebakk har flertallet gjort noen valg slik at framtiden kan bli i overkant spennende for passasjerene på Enebakkskuta.

Losen i administrasjonen og i opposisjonen har i lang tid ropt varsku om urent økonomisk farvann, men siden det ikke står så mye om trøblete økonomi og etterslep på både kapasitet og vedlikehold nedtegnet i sjøkartet (kommuneplanen for 2007-2018), så styrer flertallet på med full fart som om ingen ting skulle skjedd. På broa er det full fest så lenge flertallet på båten har det bra, og kaptein Årre (H), med nestkommanderende Bjerke (Frp) og lettmatros Forfang (KrF) ser ingen grunn til å justere kursen. En justering av kursen vil jo kunne utsette noen av byggeprosjektene i kommunen, og disse er høyere prioritert enn at noen av innbyggerne får dårligere tjenestetilbud må vite. Mange vil jo mene at det er litt sent å justere kursen etter at en har gått på grunn, men her er det ingen grunn til bekymring! Skål! Happy New Year! Reparasjonskostnadene kan bli høye, og det er alltid de svakest stilte det går verst utover, men den tid den sorg. De fleste kommunale fond nå er tømt, og vi kan ikke lenger inntektsføre momskompensasjon på lånefinansierte investeringer. Bufferen er minimal.

Mange av de oppmøtte barnehageforeldrene var nok forbløffet over at posisjonen ikke var det minste imøtekommende til opposisjonens (Ap/Sp/SV/V) invitt til et mindre kutt på 2.222.000 til barnehagene. Forslaget ble blankt avvist. Det er nok mange foreldre som er skuffet over dette. Forslag om å fjerne egenbetaling for hjemmetjenester for de med inntekt inntil 2G møtte samme skjebne. Forslag falt med 15 (H/FrP/KrF) mot opposisjonens (Ap/Sp/SV/V) 12 stemmer. Selv det at opposisjonen støttet en del av posisjonens forslag til endringer i rådmannens forslag var ikke helt bra fikk vi vite!

I dagens samfunn legges flere og flere tjenester over på løsninger som krever mobil- eller internettdekning. I Enebakk er det langt fra alle som har slik dekning. Vi snakker om poenger som liv og helse, trygghet på bostedet, lekser over internett, næringsaktivitet etc. Markedsaktørene har så langt ikke sett seg tjent med å tilby slik dekning. For Enebakk Senterparti er det i en slik situasjon naturlig at en bruker det offentlige til å få organisert slik at et slikt tilbud kommer på plass. For å hjelpe til med bredbåndsdekningen har staten gjennom Norges Forskningsråd opprettet Høykom-prosjektet som forvalter en stønadsordning hvor de kan dekke 60 % av kostnadene utbygging av bredbåndsdekning. Vi skulle selvfølgelig ønsket en enda bedre støtteordning, men 60 % er da mye bedre enn ingenting. Vi må benytte muligheten mens vi har den. Enebakk, fire mil fra Oslo, er en av de kommunene i Akershus med aller dårligst dekning når det gjelder fast aksess. I følge tall fra Høykom har kun 72 % i Enebakk tilgang på 8 Mbits/s inn og 0,8 Mbits/s ut. Når det gjelder Superbredbånd er det vesentlig dårligere. Opposisjonen ønsket at rådmannen skulle lage en sak knyttet til både utbygging av tilfredsstillende bredbånds- og mobildekning for hele kommunen. I denne saken ønsket en at både brukerbetaling, statlig finansiering, samarbeid med private aktører skulle utredes før sommeren 2012. Dette ble også avvist med 15 mot 12 stemmer.

Vi går noen spennende år i møte. Om få år skal en også få inn en ny skoleløsning inn på allerede trange budsjetter. Mye kan bli annerledes i årene som kommer, men det trenger vi kanskje ikke bekymre oss for nå?

Enebakk Senterparti vil få takke for all støtte vi har fått i året som har gått. Det gjelder både i forbindelse med valgkampen, ved selve valget, og innspill og henvendelser ellers. Våre folk vil stå på og gjøre vårt beste for å følge opp vårt program, for at Enebakk skal bli et godt sted å bo for alle våre innbyggere. God jul og godt nytt år!

Hans Kristian Solberg

Enebakk Senterparti