Østmarka som nasjonalpark

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Svar og kommentar til Johan Ellingsens innlegg i Enebakk Avis fredag 18. mai.

Med all respekt for Johan Ellingsen som kommunestyremedlem og politisk kollega i felles posisjon, aner jeg elementer i hans innlegg som jeg vil karakterisere som et forsøk på «hersketeknikk». Med dette mener jeg hans omtale «de to herrer» Hans Kristian Solberg og Nils-Petter Wiik sitt innlegg. Er det også politisk redelig i tillegg å benytte «Østmarkas Venner», hvor han selv har en lang fartstid, som et talerør og lobbyist mot sentrale myndigheter og dermed en brekkstang for å nå sin målsetning om etableringen av nasjonalpark i Østmarka?

Dette kan vel ikke sies å være i samsvar med hva som er ønsket til flertallet av innbyggerne i Enebakk Kommune? Et klart flertall i Enebakk Kommunestyre har i en tverrpolitisk avgjørelse sagt nei til en nasjonalpark i Østmarka!

Bruken av Østmarka. Jeg tror ikke en intensjon om en «bynær og brukspreget nasjonalpark i Østmarka» har den optimale samfunnsmessige verdi. Nettopp fordi forutsetningene og samfunnet har endret seg fra den tid tanken om nasjonalpark i Østmarka ble unnfanget. En av de største truslene mot velferdssamfunnet er en passiv og stillesittende befolkning. Skjermtitting og sosiale medier tar mer og mer av tiden til den oppvoksende ungdom, og når unge mennesker i tyveårene ikke kjenner igjen dagens aktivitetsnivå sammenlignet med når de vokste opp for ti år siden er dette mer enn bekymringsfullt.

Befolkningsveksten, spesielt i bynære områder, har over tid endret sammensetningen fordi andelen av eldre og innvandrere har økt. I tillegg har vi de utfordringer som klimaendringene skaper, med lengre og fuktigere barmarksesonger og økt nedbør i form av regn. Om vi ikke tilrettelegger dette med egnede traseer både for sommer og vinterbruk, vil vi få et dårligere tilbud til markabrukerne. Skal vi klare målsetningen om at marka skal være et fristed hvor det er tilrettelagt for idrett og friluftsliv året rundt og samtidig videreutvikle markakulturen, er det behov for balansert tilrettelegging av bruken. Vi må få opp antallet og spennvidden på brukerne av marka og utvikle deres forståelse for fysisk aktivitet og øke deres friluftskompetanse!

Tilrettelegging. I marka må vi finne plass til alle brukere. Vi har et mangfold av opplevelsesmuligheter som ytterligere kan utvikles. Opparbeidelse av sykkelstier gir godt underlag for skiløyper om vinteren, rulleskianlegg, skileikområder, innfallsporter, turstier/gangbaner/klopping, serveringssteder, o.l.

Tiltak som dette, med en planlagt og styrt lokalisering, kommer neppe i konflikt med verdier for de som søker naturens stillhet, med jakt, fiske og observasjoner av dyreliv. I Østmarka (Rausjø) har det vært skogsdrift i gjennom utallige år, og det finnes både bygninger og hustufter som vitner om aktiv seterdrift. Allikevel finner vi gode biotoper for skogsfugl og et godt fiske. Sikkert også en verdifull botanikk som har klart seg gjennom denne perioden. God skogspleie og forvaltning gjennom frivillig vern er også en sikkerhetsfaktor i forhold til skogbrannfare i tørre perioder.

Man må spørre seg, gir ikke de verdier nevnt over en større samfunnsmessig gevinst enn å opprette en nasjonalpark for et mindretall av brukere? Det er mulig det er eksotisk for Oslo som hovedstad å profilere seg med at folk kan benytte T-banen til en nasjonalpark, men vi bør sette alternativene mot hverandre i en prioritert rekkefølge – å prioritere er å velge bort!

Vi har en rekke nasjonalparker som er greit tilgjengelig både med offentlige og private kommunikasjonsmidler. Men for de som i sitt nærområde vil glede seg over sjeldne planter og vekster, og det mangfoldige og bærekraftige friluftsliv vi finner der, vil dagens Markalov og nedfelte forskrifter til Naturvernområder gi oss den sterkeste beskyttelse vi har i dag.

Jeg håper at Klima- og miljøvernministeren vil løfte pannen og se at de verdier for folk som bor rundt Østmarka og en balansert tilrettelegging av bruken blir ivaretatt av dagens lovverk, og ikke setter prestisje i å få inn i sin politiske CV et vedtak som flertallet er i mot.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags