Ønsker ikke nasjonalpark

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

På oppdrag av klima og miljøvernministeren, har fylkesmannen utarbeidet kunnskapsgrunnlag, for å se på om naturverdiene i Østmarka tilfredsstiller det som skal til for å gå videre med utredning av Nasjonalpark. Ikke uventet konkluderes det positivt i dette bestillingsverket.

Min konklusjon, etter å ha lest rapporten, er at vi ikke trenger å bruke mange millioner av våre skattepenger til videre utredninger. Dette bl.a. fordi:

- Området er for oppstykket og for lite til å være nasjonalpark. På kartet som er vedlagt rapporten kommer det klart fram de to store kraftlinjene som deler interessant område i to.

- De to største vannene, Elvåga og Børtervanna, er regulert og viktige drikkevannskilder.

- De mest interessante områdene i forhold til særegne eller representative økosystemer er alt fredet som naturreservat.

- Utenfor reservatene er det et godt nett av skogsbilveier som sikrer god forvaltning av skogen etter Markaloven og tilhørende forskriftens bestemmelser.

- Det er inngrep i form av en mengde hytter, særlig i området rundt Rausjøen og Mosjøen.

-I stedet for en oppstykket liten nasjonalpark i to eller tre deler, slik fylkesmannen skisserer som mulig, må blikket kastes mot større og mer uberørte områder, hvis det skal brukes ressurser på en lavlands barskog nasjonalpark på Østlandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags