Nasjonalparken – la oss få et riktig bilde av hva det gjelder

Utsikt fra Tonekollen mot Mosjøen.

Utsikt fra Tonekollen mot Mosjøen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Jeg ble forvirret etter det jeg leste om denne saken i Enebakk Avis. Jeg har derfor prøvd å finne ut hva som egentlig gjelder og har konferert med fagfolk på området. Med utgangspunkt i de 16 påstander i artikkelen i avisen fra 4. april, og at det området vi snakker om er kommuneskogen til Oslo og Ski mener jeg å ha belegg for følgende:

1-2. Skogsbilveiene inn til Vangen og Rausjø må ikke tilbakeføres, det er allerede bomveier der og slike finnes allerede i noen nasjonalparker.

3. Det er ikke sannsynlig at noen kulturminner må tilbakeføres, tvert om er det riktig å vedlikeholde dem og de er faktisk verneverdige.

4. Veien til og parkeringsplassen på Bysetermosan må ikke «tilbakeføres». Her vil grensene for nasjonalparken kunne bli lagt utenom.

5. Folk som ønsker å gå på skogsbilveiene kan selvsagt fortsette med det.

6. Vangen skistue vil fortsette som før og familier som ønsker å kjøpe kanelboller er velkommen til det.

7. Nasjonalparkprosjektet er ikke i strid med ønsket om at folk kan komme i mer bevegelse. Tvert imot vil det kunne bidra til økt interesse for å gå på tur. Dette skal bli en nasjonalpark der naturen og brukerne står i fokus.

8. De juridiske konsekvenser for dagens hytteeiere er ikke vurdert ennå, men det vil konsekvensutredningen sørge for. Da saken var oppe i Stortinget uttalte flertallet i komiteen at «det er viktig at disse sikres fortsatt mulighet til å bruke eiendommene i Østmarka i forbindelse med opprettelse av nasjonalparken, og mener at deres rettigheter bør videreføres slik de er fastsatt og praktiseres etter markaloven».

9. Det vil bli betalt erstatninger til skogeierne i området, enten de er kommunale eller private via frivillig vern. Kommunen kan vurdere å bruke sin erstatning til et nasjonalparksenter eller andre gode formål.

10. Eksisterende naturreservat må ikke innlemmes i nasjonalparken.

11. Artikkelen av 4. april skremmer med «Svenske tilstander». Hvor har artikkelens forfattere det fra?

12. Beredskap ved branner. Det er utenkelig at det vil bli restriksjoner på brannslukking i nasjonalparken.

13. Kommunestyret vil miste sin styringsrett over denne del av skogen. Enebakk kommune har ikke så mye styringsrett over skogen som Oslo kommune eier. Enebakk kommune vil dessuten få plass i nasjonalpark-styret.

14. Det er meget få demninger i de to kommuneskogene som er aktuelle for vern. Demninger må ikke rives, men kan vedlikeholdes.

15. Hva mener andre berørte kommuner? Oslo og Ski eier store deler av de aktuelle områdene og de ønsker utredning for vern som nasjonalpark. Oppegård, Lørenskog og Rælingen stiller seg positive til at de andre kommunene vil verne egen skog.

Så vidt jeg skjønner, vil alle spørsmålene bli besvart i den utredning av konsekvenser som blir gjennomført når verneprosessen kommer i gang.

Bildeteksten under de tre bekymrede politikere påstår at planen vil få «Dramatiske konsekvenser». Det er det ikke belegg for å påstå. Tvert om, slik planene for en bynær og brukspreget nasjonalparken ligger nå, kan det stimulere turliv og gjøre det mer sannsynlig å få til gode serveringstilbud her i bygda.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags