Inviterer til møte om nasjonalpark i Østmarka i kveld

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Velkommen til åpent møte om alternativer til Nasjonalpark i Østmarka tirsdag 28. mai kl 1800 -Enebakk Rådhus. Partiener Høyre, Frp, Sp og Krf inviterer alle interesserte til å komme med innspill i en meget viktig debatt. Som kjent har et stort flertall i Enebakk kommunestyre ved flere anledninger gått klart imot opprettelse av Nasjonalpark i Østmarka. De viktigste begrunnelsene er best mulig lokaldemokratisk styring over våre nære friluftsområder, ønske om et aktivt friluftsliv for alle og nei til unødvendig miljøbyråkrati. Rausjømarka Vel, frilufts- og idrettsorganisasjoner og skogeierorganisasjoner er invitert til å komme med sine innspill. Miljødirektoratets faglige vurdering fra mars 2019 og andre fakta vil danne grunnlag for en åpen debatt om alternativer til Nasjonalpark i Østmarka.

Flertallet i Enebakk kommunestyre er opptatt av at finner løsninger som bl.a. bidrar til:

*Bevaring av Østmarka som et friluftsområde som fremmer god folkehelse og hvor det kan drives idrettsaktiviteter.

*Naturvern sikres ved å opprettholde eksisterende naturreservater. Markaloven med forskrifter videreføres.

*Utvikle kunnskap om naturens verdi ved å bevare stuene og hyttene som brukes av skoler, speidergrupper og andre som utgangspunkt for skolering i natur og miljø.

*Historie og kulturminner ivaretas ved at Østmarka ikke gror igjen, jfr gamle bosetninger, demninger for fløting, Rausjøgrenda med sagbruk og skole. Plankeveien og flyktingeruta, samt andre minner fra andre verdenskrig.

*Bevaring av demninger og alle vannene som brukes til kanopadling, fisking og friluftsliv.

*Skogforvaltning som er skånsom, men aktiv slik at ikke marka gror igjen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags