For å få prosjektet i gjennomført søker Historielaget om kommunal garanti for lån på 550.000 kroner, pluss legger inn 150.000 av egne midler, ved siden av en betydelig dugnadsinnsats. Kommunens bidrag skal være 1 million (over fire år).

Mandag kveld overvar jeg Enebakk kommunestyres behandling av forslaget. Det ble en litt rar forestilling. Jeg har forstått det slik at Utvalget for kultur, oppvekst og skole støttet forslaget med 6 mot 2 stemmer. Også formannskapet sluttet seg til med 5 mot 4.

Så var det kommunestyret: Rådmannen har hele tiden gått i mot forslaget. Det har Høyre også, men nå var flere kommet til. Begrunnelsene for nei-standpunktet var ikke helt til å få tak på. Noen mente at for eksempel økonomi, inntektsmuligheter og fordeling av overskudd burde vært bedre utredet. Historielagets forslag var en invitasjon til samarbeid, og en viljeserklæring om å yte et betydelig bidrag. Da burde det være klart for de fleste at en endelig avtale om organisering, økonomi og arbeidsdeling må bli til i forhandlinger mellom samarbeidspartene. Avstemningsresultatet i kommunestyret ble 13 – 13. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet stemte for, Høyre og Fremskrittspartiet stemte i mot. Også Kristelig Folkeparti sluttet seg til de siste, uten at noen stor begeistring for det nye standpunktet kunne registreres. Ordfører Tore Tidemann er en positiv kar som vil det beste. Så ble det hans dobbeltstemme som avgjorde saken! Han så ikke overlykkelig ut for akkurat det utfallet.

Det var trist at resultatet ble nei. Hans Guslund fra Sp sa det slik i sitt sluttinnlegg: «Dette er et to-millioners prosjekt – vi har fått tilbud om å få det for en million – jeg synes det er et godt tilbud!»

Jeg er med i historielagets Publiseringsgruppe, som har arbeidet med prosjektet. Jeg tror forprosjektet som ligger på bordet er et brukbart utgangspunkt for videre arbeid. Alle som vil må gjerne få se det.

Det er ikke første gangen saken er fremmet for kommunen. Jeg sitter ikke i historielagsstyret, og vet ikke hva laget gjør nå. Men kjenner jeg det rett legges ikke prosjektet dødt, selv om kommunen ikke vil være med.

Håkon Tysdal