Nytt håp for nasjonalpark i Østmarka

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I den fremforhandlede regjeringsplattformen mellom H, FrP og V heter det på side 67 at man skal:

Vurdere supplering av nasjonalparkplanen. Lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka).

Tidligere leder av Akershus Venstre, Solveig Schytz uttaler at «På bakgrunn av denne formuleringen i regjeringserklæringen forventer jeg at prosessen for etablering av nasjonalpark i Østmarka nå fortsetter til tross for at kommunestyret i Enebakk ikke ønsket videre utredning. Jeg ser fram til at denne saken kommer på agendaen igjen, vi mener at en nasjonalpark i Østmarka er en unik mulighet både for bedre vern av naturen og bedre tilrettelegging for friluftsliv.

Kommunestyrene i Oslo, Ski, Rælingen og Lørenskog har som kjent gått inn for en videre utredning av nasjonalpark i Østmarka, mens Enebakk kommunestyre sa nei til dette. Når de tre regjeringspartiene nå har gått inn for denne formuleringen, tolker jeg det dit hen at i denne saken er Østmarka i regional sammenheng en så viktig og med flere sjeldne naturtype blant de lavereliggende skogsområder på sørøstlandet, at man innser at regionale hensyn må veie tyngst.

Om skogvern heter det videre på samme side at Regjeringen vil:

Verne 10 % av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer.

Forslaget til nasjonalpark ligger som kjent bare på offentlig eid grunn.

En beslutning om å foreta en utredning om nasjonalpark må selvsagt også ha et flertall i Stortinget, og da vil i tillegg til regjeringspartiene både Ap, SV, Rødt og MDG og sannsynligvis KrF støtte forslaget.

Da ser det i alle fall lovende ut for at viktige deler av Østmarka kan sikres for våre etterkommere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags