Nei til nasjonalpark i Østmarka

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

– Bruk heller midler på tiltak, og ikke mer byråkrati

I forbindelse med den nye Regjeringsplattformen tar Venstre omkamp om etablering av nasjonalpark i Østmarka. I første runde var alle akershuskommunene i Østmarka mot etablering av nasjonalpark. Da ble det kjørt et nytt forslag, som kun omhandlet Enebakk. I vårt kommunestyre var det fremdeles et solid flertall imot etablering.

I 2009 fikk vi Markaloven etter et bredt kompromiss i Stortinget. Formålet med denne er å legge til rette for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Ikke lenge etter at denne loven var vedtatt startet undergravingen av den nye loven fra verneinteressene ved at en nå ville opprette ennå et verneregime i marka – nasjonalpark. Fra før var allerede de viktigste områdene i Østmarka vernet med høyeste verneform, naturreservat, gjennom Østmarka naturreservat og Ramstadslottet naturreservat. Når flertallet i Oslo kommune i tillegg vil la sin egen skog i Østmarka, som utgjør mesteparten av arealet til en ny nasjonalpark, stå å råtne på rot, mener jeg markaloven dekker de lovmessige behovene en har for å ta vare på Østmarka.

Johan Ellingsen skriver i sitt innlegg i forrige uke at all mark i siste forslag til nasjonalpark ligger på offentlig grunn. I området ligger det i underkant av 100 hytter, og om de er en del av nasjonalparkenforslaget eller ikke, om hytteeierne eier grunnen hytta står på eller ikke, vil de de uansett bli påvirket av en etablering av en nasjonalpark.

Da fylkesmannen skulle ta med lokalpolitikere på lobbytur for å lobbe inn ideen om etablering av nasjonalpark ble Tyresta utenfor Stockholm fremholdt som det ultimate eksempelet. Her var det verken lov med jakt, sykling, ridning eller orienteringsaktiviteter, telting er strengt regulert, og i etterkant har det jammen også blitt forbudt å fiske også! Sånn vil jeg ikke ha det i Østmarka!

Vernesiden bedyrer at «alt skal bli som det er». «Det er bare å tilpasse de nye reglene til dagens bruk». Men hvorfor skal vi ha en nasjonalpark da, hvis alt skal være som det er? Med erfaringene fra idrettsanlegget på Marikollen i Rælingen, hvor deler av anlegget ligger innenfor markagrensa, har en sett i en rekke oppslag i Romerikes Blad hvor vanskelig det er for kommune og idrettslag å få oppgradert området. Selv om idrett var et av de tre formålene med Markaloven! Verneorganisasjoner og Fylkesmannen har gjort alt de kan for å stikke kjepper i hjula for dette fine anlegget. Imens har kronene rullet og tida godt for en nødvendig oppgradering.

Nei, bruk heller pengene på bedre tilrettelegging enn mer byråkrati! Byråkrati har vi jammen nok av. Bedre tilrettelegging og et markasenter bør det ikke være noe problem å få til innenfor markalovens rammer – om viljen er til stede.

Et par eksempler: bruk penger på bedre tilrettelagte innfartsparkeringer til marka, som samtidig sikrer at utrykningskjøretøy kommer frem om uhellet er ute. På fine utfartsdager er parkeringsplassene overfylte, og det kan være vanskelig for kjøretøy, som må frem på bomveiene, å komme frem. Hvis en i tillegg etablerer ordninger hvor folk kan kaste søppelet sitt på sentrale steder i marka kan en kanskje også få gjort noe med tilgrisingen av marka.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags