Mange i Enebakk har ikke muligheten til å bruke disse tjenestene – det er ikke dekning. Samfunnet forventer at en er tilgjengelig. God mobil- og internettdekning er en forutsetning for å kunne drive de fleste næringsvirksomheter, og brukes i økende grad aktivt i skolearbeid og i dagliglivet ellers. Ja, i enkelte tilfeller kan dårlig mobildekning sette liv og helse i fare.

Enebakk Senterparti mener at det er viktig at alle i kommunen skal ha skikkelig mobil- og bredbåndsdekning der de bor. Vi mener derfor at kommunen bør dekke kostnaden ved å sette opp en mast slik at Dalefjerdingen får mobildekning.

Dagbladet kunne 17. januar melde at Telenor i løpet av 2011 vil kunne tilby superbredbånd i 30-40 % av Norges husstander. I Enebakk er det tettbebyggelsen på Flateby og i Ytre Enebakk/Råkendalen som får nyte godt av dette. De som bor utenfor de tettbygde områdene har de samme behovene, men får nå ikke nyte godt av dette tilbudet.

I Akershus har mange kommuner blitt med på statlig støttede utbyggingsprosjekter for bredbånd til alle husstander, men Enebakk kommune har ikke brukt denne muligheten. Enebakk Senterparti mener kommunen bør gå aktivt inn og organisere bredbåndsutbygging i de områdene hvor kommersielle selskaper i utgangspunktet ikke vil bygge ut, gjerne med støtte fra offentlige støtteordninger.

Hans Kristian Solberg

3. kandidat Senterpartiet