Men jeg mangler respekt for at folk med private interesser får altfor stor makt i styre og stell her i bygda. Og at folk får fortrinn fordi de «kjenner noen» og at det planlegges bak lukkede dører i forkant og underveis i saker. Dette er en uting og en hindring for at de demokratiske prinsipper faktisk kan fungere. At folk bruker demokratiet til å fremme sine egne økonomiske interesser i f.eks utbyggingssaker: DET mangler jeg respekt for.

Og jeg kjenner saken vedrørende utbyggingen i By 20 og By21 ganske godt. Jeg jobbet faktisk selv i kommunen på den tiden. Jeg trenger vel ikke si noe særlig mer om den saken? Ellers mange fine ord her, Vidar Kolstad!

Jeg er overbevist om at de fleste lokalpolitikere i Enebakk jobber for befolkningens beste. Og jeg vet at mange jobber mye, og at mange er dyktige og lydhøre folk. Dette gjelder også flere av Høyres representanter: flinke folk som jeg har stor respekt for. Dessverre er det, av ulike årsaker, ikke alltid slik at alle kommunestyrerepresentanter vet alt de burde vite, før viktige beslutninger i kommunestyret tas. Her har gruppelederne et ansvar.

Jeg tror imidlertid ikke Vidar Kolstad er rett person til å fronte denne saken for Høyre i Enebakk. Kolstad er så vidt meg bekjent en kommunestyrerepresentant med en rekke økonomiske interesser i Enebakk. Eller tar jeg helt feil?

Det jeg imidlertid VET er at Vidar Kolstad sitter i styret i Enebakk bioenergi, sammen med ingen ringere enn grunneier og utbygger Dagfinn Pederstad. Så for å peke tilbake på mitt innlegg for to uker siden, regner jeg derfor med at Vidar Kolstad av nevnte grunn anser seg inhabil i saken vedrørende utbygging av BY 20 og BY 21?

Henning Bergersen,

Enebakking