Jeg kritiserte deler av kommunens bruk av økonomiske midler. I etterkant har jeg mottatt overveldende støtte for innlegget. Det som er mest gledelig er at støtten ikke bare har kommet fra èn fløy, men hele samfunnslaget i bygda. Jeg har blitt kontaktet av politikere, kommunalt ansatte, næringslivet, pensjonister osv. Jeg har utelukkende mottatt positive tilbakemeldinger av de som har kontaktet meg. Jeg takker for alle tilbakemeldinger. Kjekt å vite at jeg ikke er helt på jordet med mine synspunkter, men faktisk har bred støtte.

Vi leser i Enebakk Avis at elever ved Ytre Enebakk skole ikke har fått bøker i flere fag. Dette til tross for at vi allerede er langt ute i oktober måned. Fremtredende personer i skoleverket uttaler at de ikke er kjent med bokmangelsituasjonen. Dette er direkte sjokkerende og sier vel dessverre det meste om hvor skoen trykker. Jeg er forundret over at KOS-sjefen ikke har kommet på banen etter den siste tidens forholdsvis massive kritikk hans avdeling og ansvarsområde har blitt utsatt for. Kanskje er det slik at skole ikke fenger like mye som kultur for KOS-sjefen? I stedet opplever vi at ordføreren kommer på banen med mer eller mindre dårlige bortforklaringer. Da tenker jeg på innlegget ordføreren hadde i siste utgave av avisen hvor han forsøker å berettige den enkelte representants reisegrunnlag for turen til den tyske byen Inzel Poel, primært for å se på avløpsløsninger. Det hele minner mest om «venners, venners fest». Enebakk kommune er som kjent vennskapskommune med Hammarö i Sverige. Hammarö er igjen vennskapskommune med tyske Inzel Poel. Er det slik at vi er på vei til å få ytterligere en vennskapskommune knyttet til oss med de forpliktelser dette medfølger?

Ville det ikke vært mere hensiktsmessig om KOS-sjefen forsøkte å ta hånd om de akutte problemer skolene i bygda sliter med og få disse på rett kurs, før han reiser ut i verden for å hente såkalt ny kulturinspirasjon? Kultur er selvfølgelig er et viktig bidrag til kommunen og innbyggerne, men er det ikke strengt tatt viktigere å få til en velfungerende grunnskole? Det jeg etterlyser er sterkere satsning på skolen kontra kultur i den gitte situasjon skolene akkurat nå befinner seg i. Vi må vel i anstendighetens navn skaffe tilveie skolebøker, lærerkrefter og annet i skolen, før vi tillater oss å sende KOS-sjefen til Tyskland for å piffe opp kulturinspirasjonen. Det er nå slik at ingen klarer å gape over alt. Det må da være mere hensiktsmessig å ta vare på det vi allerede har og få dette opp å gå. Så får heller nye impulser på kulturfronten komme i andre rekke.

Ser av et leserinnlegg fra kunstner Olav Thune at han er særdeles godt fornøyd med jobben KOS-sjefen har gjort for kulturlivet i bygda. Kanskje ikke så rart sett fra en kunstners ståsted. Jeg kan dessverre ikke si meg enig i dine synspunkter forøvrig i leserinnlegget. Selv om du skulle være storfornøyd med det meste i bygda, virker ikke dette å være gjengs oppfatning. Og dette må det være lov å gi uttrykk for, selv om jeg forstår at dette kan påvirke satsningen på kultur, deriblant malerkunst.

Avslutningsvis vil jeg rette meg til politikerne. Jeg ble mer enn overrasket da jeg nylig gikk igjennom stillingsstrukturen ved KOS-avdelingen. Denne viser en veldig skjev fordeling mellom kultur og skole og gir således et bilde av hvor det satses i nevnte enhet. I lys av dagens skolesituasjon, burde dette gi kraftige signaler til dere. Er det riktig at vi utlyser ut en ny stilling som enhetsleder for kultur? I så fall velger jeg å se det positive i dette. For da vil jo kommunen være på vei tilbake til den gamle strukturen de hadde.

Da kan det jo kanskje være greit å anbefale KOS-sjefen å søke den nye enhetslederstillingen for kultur. Slik får bygda en kompetent person på kulturfronten, samtidig som enheten for oppvekst og skole får en ny sjef med større kompetanse innen dette feltet. Denne løsningen kjære politiker er en unik sjanse til å sikre de ulike enheter.

Kate S. Jakobsen.