Savner tiltak som girer opp klimaarbeidet

Johan G. Ellingsen, Venstre.

Johan G. Ellingsen, Venstre. Foto:

Av
DEL


Enebakks Klima og miljøplan 2019 -2023.

Klimaendringer som følge av økningen av CO2 innholdet i atmosfæren har blitt tydeligere og tydeligere I årene etter at den gamle klima- og energiplanen ble vedtatt i forrige kommunestyreperiode. FNs klimapanel (IPPC) går nå så langt at de konstaterer at vi allerede nå opplever en klimakrise, også i Norge

Når Enebakk i 2019 derfor skal revidere sin klima- og miljøplan, må vi forvente at den alvorlige situasjonen beskrives på en nøktern og realistisk måte. Jeg forventer å få en god og gjennomførbar plan som mobiliserer både kommunen som organisasjon og kommunens innbyggere til handling. Dette bør framgå klarere av planen. Kommunens rolle som pådriver overfor befolkningen til å ta riktige klimavalg, må forsterkes.

Slik jeg leser planen, som ellers har mange fine tiltak, er alvoret ikke reflektert godt nok, og jeg savner tiltak som virkelig girer opp klimaarbeidet.

Vi må iverksette tiltak som bidrar til å redusere CO2 utslippene våre, men vi trenger også en forebyggende klimapolitikk som bidrar til å redusere CO2 innholdet i atmosfæren som f.eks. mer skogplanting og bygging av heltrehus. Foruten arealbruken ved nye bolig- og industriareal er transport den viktigste kilden til klimautslipp i vår kommune.

Vi trenger også et verktøy som setter oss i stand til å måle effekten av arbeidet vårt, noe kommuner som Oslo, Hamar og Bergen gjennom rapportering på klimatiltak har kommet langt med. Her kan det søkes midler gjennom Miljødirektoratets Klimasatsmidler som også bør brukes for å øke kompetansen på klimaspørsmål i kommunen.

Enebakk må bli atskillig tøffere til å sette miljøkrav ved alle offentlige anskaffelser. Selv om planen godt beskriver betydningen av innkjøpsordningen, må begreper som klimafotavtrykk og livsløpsanalyse sterkere inn i vurderingene. Vi er allerede med i et interkommunalt innkjøpssamarbeid, men dette skal nå endres pga kommunesammenslåinger, hvilket gir en fin anledning til å skjerpe kravene ved alle offentlige anskaffelser.

I en klima- og miljøplan forventer jeg ikke noen stor diskusjon om det pågående arbeidet med å etablere en nasjonalpark i Østmarka, men det er bemerkelsesverdig at dette ikke nevnes som et relevant tiltak som vil ivareta kommunens biologiske mangfold. At heller ikke konsekvensene for elgstammen når vi har en ulveflokk etablert innenfor kommunegrensen nevnes med ett ord, synes jeg er merkelig. Konsekvensene av en dobbelt beskatning av elgstammen fra både ulv og jakt merkes allerede i dag, og man kan undres hvor dette vil ende?

Når planen skal behandles i kommunestyret, er det ønskelig med en klar prioritering av tiltakene i handlingsplanen slik at tiltak med stor klimaeffekt budsjettmessig prioriteres først.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags