Den 17. august var det en utmerket leder i avisen «SKAPER LIV I KIRKEBYGDA».

Jeg ser tre utfordringer som bør finne gode løsninger:

a. Enebakk ligger passe langt fra storbyen og mindre byer til at vi burde få med de aller beste krefter innen kunst, musikk, sport og andre områder fra inn- og utland.

Vi har mye å bygge videre på, musikere, bildende kunstnere, forfattere, sportsfolk, men vi har lett for å være for beskjedne. Se på Blåfargeverket, det ligger i en avkrok, langt fra Oslo, men er blitt et mål for mange som vil oppleve noe. Blåfarveverket har sine kvaliteter som de bygger videre på. Enebakk har også kvaliteter som kan utvikles videre.

La oss samle gode krefter om å gjøre Kirkebygda til viktige opplevelser for folk både fra bygda selv og for turister.

b. Det som skal bygges må få en trivelig utforming. Ignarbakke er blitt en staselig bygning. Men det er satt opp et digert grått hus utenfor ungdomsskolen som virker lite inspirerende. Det viser hvor viktig det er at kommunens bygningsetat ser også på hvordan bygg kan skapes både penere og triveligere i fremtiden. I mellomtiden bør det grå huset få en litt bedre fasade ved øket beplantninger. En slyngplante er kalt «Arkitektens trøst», den kan kanskje brukes her?

Ellers må vi oppfordre etaten til å bruke estetisk skjønn, kanskje til og med konsulenter for å hindre at slike «feilskjær» gjentas.

c. Fv 120 har en uheldig trasé nettopp gjennom Kirkebygda. Før man kan sette i gang noe fornuftig, bør veitraseen planlegges slik at det blir en trivelig og trafikksikker løsning.