Eldreomsorg i Enebakk

Ignagard sykehjem.

Ignagard sykehjem. Foto:

Av
DEL

Enebakk er en god kommune å bli gammel i. Vi har et rikt organisasjonsliv med en stor gruppe frivillige som gjør mye bra for de gamle, og vi har gode tjenester innenfor kommunalt helse- og omsorgstilbud, alt tatt i betraktning. Kommunens økonomi er stram, og det er mange som skal dele på midlene.

Statistikk viser at antall eldre i Enebakk vil øke betydelig de neste 15-20 åra, og dette vil medføre store utfordringer for helse- og omsorgstjenesten i kommunen. All erfaring viser at de fleste av oss ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, - ja, helst hele livet ut. All erfaring viser også at de fleste av oss, før eller siden, vil få behov for hjelp, omsorg og pleie i ulik grad, etter som åra går. Behovet for hjemmetjenester fra kommunen vil øke i samme grad som antall eldre øker.

Enebakk Arbeiderparti vil jobbe for at det blir bygget flere omsorgsboliger i kommunen, - tilrettelagt slik at beboerne kan motta heldøgns pleie og omsorg, samt økt bruk av velferdsteknologi, i hjemmet. Det vil innebære at hjemmesykepleien må styrkes med økt bemanning og økt kompetanse.

For noen eldre – og noen få yngre – vil pleie- og omsorgsbehovet være så stort at det ikke kan ivaretas i eget hjem. De må ha tilsyn og hjelp gjennom hele døgnet, og de vil ha behov for plass i sykehjem.  Selv med økt satsning på hjemmetjenester så vil behovet for sykehjemsplasser øke de nærmeste tiårene. Vi ser allerede nå at det i perioder er for få plasser, slik at enebakkinger blir tilbudt sykehjemsplass i andre kommuner, langt fra sin familie og sine nærmeste. Ja, dette er et faglig forsvarlig tilbud, - men er det en verdig eldreomsorg?

Enebakk Arbeiderparti vil jobbe for at det etableres nye sykehjemsplasser i kommunen i neste fireårsperiode. Det kan skje enten ved nybygging, ombygging eller påbygging av de sykehjemmene vi har i dag. Ja, det vil koste, men kjøp av plasser i andre kommuner er også en kostnad, samt at det fører med seg en alt for stor menneskelig omkostning, både for de pasientene det gjelder og for deres pårørende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags