Hoksrud er opptatt av veier i ulike retninger. Begge er oppgitt over at det ikke er anlagt noen gang-/sykkelvei nå som leirebilene dundrer forbi mange ganger i timen, og skylder i kjent Frp-stil på andre – i dette tilfellet kommunen (hvor Bjerke vel må sies å ha et visst ansvar) og Statens vegvesen.

Bjerke er morsom. Mens hans forgjenger, ordfører Tidemann levde, var det bred enighet i kommunestyret om at hele gang-/sykkelveien som «et ufravikelig krav» skulle anlegges før leireuttaket fikk starte opp.

I Bjerkes tid som ordfører ble dette omgjort, slik at den kanskje mest oversiktlige og minst trafikkfarlige strekningen over slettene på Flateby skulle anlegges først , og de andre delene av strekningen skulle skyves lenger ut i tid. Da dette famøse vedtaket ble gjort i kommunestyret sa jeg fra kommunestyrets talerstol at jeg tvilte på om flertallet forsto hva de gjorde i forhold til beboerne langs veien. Og at det kan gå så ille at den siste strekningen ikke er anlagt før nærmere slutten på leireuttaket. Jeg håper jeg tar feil...

Beboerne er fortvilte og går i tog. Så vidt jeg forstår er det ikke mange kommunestyrepolitikere som har tatt seg bryet med å bli med i de to togene som er arrangert for å fatte situasjonen. Kanskje vår nåværende ordfører kunne ta med seg kommunestyret på en fottur langs veien f.eks mellom Vaslestad og Pettersrud-svingen for å se på forholdene i den tiden mens lastebilene er i full aktivitet? Skal det blir fart i sakene må det nok dessverre adskillig kraftigere lut til. Gud forby om noen blir kjørt i hjel før det skjer noe.

Bare så dere er advart: Bjerke kommer nå til å komme med en masse «lull-lull» (svensk uttrykk) om hvor negative Sp har vært til leireprosjektet. For ordens skyld: vi har ALDRI stemt imot leireuttaket, men vi har aldri gitt oss på å kjempe for de berørte beboerne og derved også anlegging av gang-/sykkelveien før oppstart av leireuttaket! Vi tapte avstemningen på dette, men beboerne tapte mye mer!

Kjell Dehli

Gruppeleder Enebakk Sp