Man trenger ikke være Einstein for å ane at de politiske beslutningene i Enebakk ikke alltid tas i kommunestyret, men i møter og samtaler i forkant. I forhandlinger og avtaler gjort bak lukkede dører, kanskje til og med mellom mennesker som kjenner hverandre privat? Forklar meg for eksempel hvorfor og hvordan Dagfinn Pederstads utbyggingsforslag så dagens lys? Var ikke betingelsen at han skulle drive skogbruk i dette området? Passet det kanskje så altfor godt med kommunens egne utbyggingsplaner i området ved siden av? Man kan jo bli fristet til å lure på hvem som egentlig kom med dette forslaget! Her virker det uansett som om det er blitt snakket og gjort avtaler, lenge før innbyggerne og kommunestyret fikk sagt sitt. I en kommune hvor mange kjenner hverandre bør man være svært forsiktig med å forhandle bak lukkede dører. Og jeg synes uansett at man skal feie for sin egen dør, før man anklager andre for manglende redelighet!

Jostein Årre skriver: «Reguleringsplanen/høringsdokumentet er ikke vårt, men som politikere skal vi behandle reguleringsplanen sammen med de innkomne høringsuttalelser. Derfor kan vi, uten forsøk på lureri som Bergersen antyder, skrive at det IKKE (vil) bli bygd blokker av denne typen på område B1»!

Årre fremstiller det nærmest som han ikke har vært involvert i denne saken tidligere. At Årre ikke kjente planene og innholdet i utbyggingsforslaget tror jeg ikke et sekund på... Så vidt meg bekjent, har Årre og Høyre vært involvert i denne prosessen helt fra starten av og bør derfor kjenne innholdet i dette forslaget godt. Som kommunestyrerepresentant og Høyres gruppeleder bør han i det minste ha lest det. Uansett regner jeg med at både Årre og ordfører Bjerke nå holder ord og at vi ikke får se blokker i B1.

De tre personene fra Høyres gruppe som var til stede på folkemøtet i august, er etter min mening kanskje de tre mest lydhøre i denne gruppa. Det er mulig jeg tar feil, men etter hva jeg forsto i samtale med to av disse etter møtet, stilte de som privatpersoner og ikke som observatører for Høyre. Hvilket jeg synes er flott! Dersom de (som Årre hevder) møtte som representanter for Høyre, skjønner jeg ikke hvorfor disse tre da ikke deltok i diskusjonen? Det var mange frustrerte innbyggere på folkemøtet som ønsket svar på sine spørsmål. Og det er faktisk Høyre, KrF og Frp som ønsker utbygging i BY20 og BY21! Ap, Senterpartiet og SV er i mot utbygging, men likevel var de disse tre partiene som måtte ta støyten fordi Høyre, Frp og KrF ikke var til stede. At Frp og kommuneadministrasjonen totalt glimret med sitt fravær, taler vel egentlig for seg selv...

Jostein Årre skriver videre: «Kampen» for eller mot utvikling av BY 20 og 21 sto i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen i 2007. Fokus fremover bør derfor være hvordan området kan utvikles best mulig. Vi i Enebakk Høyre vil vurdere alle innspill, høringsuttalelser og henvendelser i den videre behandlingen av saken, men forslag som kun går på omkamp vil bli forkastet!

Det er flott at dere vil vurdere de innspillene som har kommet inn, Jostein Årre! Men, det skulle da jammen bare mangle? Betyr dette at du og Høyre overhode ikke en gang vil vurdere noen «omkamp» om BY 20 og BY 21, og at dette nå er bestemt «en gang for alle» - uansett hva konsekvensene måtte bli økonomisk, naturmessig og kulturelt? Det du skriver betyr faktisk at Høyre nå fremmer et «ufravikelig krav» om at det skal bygges på toppen av Våglia – uansett! Betyr dette at dersom utbyggingen viser seg å føre kommunen ut i en mulig økonomisk krise, vil dere allikevel kjøre på? Dette er ikke fornuftig, lydhør og demokratisk politikk? Det er rein galskap! I saken om leiruttak på Skøyen var det tydeligvis uproblematisk for både Høyre, Frp og KrF å omgjøre et allerede vedtatt forslag. Hvorfor skulle det være så vanskelig i denne saken? Har prestisje og prinsipp blitt viktigere enn sunn fornuft?

For å være helt ærlig, forventer jeg ingenting av Frp i denne saken, men jeg lever i håpet om at det fortsatt finnes folk i KrF og Høyre som ikke ser på en ny vurdering eller en retrett som å tape ansikt. Jeg tror tvert imot begge disse partier vil vinne ny respekt blant innbyggerne og velgerne ved å ikke være like firkanta og lite lydhøre som Høyres egen gruppeleder i denne saken!

Hvis ikke posisjonspartiene snart tar til fornuft, kan utbyggingen av BY20 og BY21 i Ytterbygda fort bli en økonomisk, estetisk og kulturell katastrofe for Enebakk kommune.

Henning Bergersen,

enebakking.