I sitt forslag til reguleringsplanbestemmelser foreslår nå Maxit at gangveien skal bygges i etapper, og at dette skal være ferdig innen Maxit går i gang med den siste av fire faser på uttaksområdet.

Enebakk Senterparti mener at kravet som alle partiene i Enebakk sto bak i valgkampen fortsatt skal stå fast. Vi mener ikke det er riktig at våre innbyggere skal vente i 15-20 år før gang- og sykkelvei langs strekningen er på plass!

Da prosessen med lokaliseringen av Maxit sitt ene anlegg for produksjon av lettklinker stod på i 2003/2004, og valget stod mellom Rælingen og Borge, var politikere i Rælingen på banen for at valget skulle falle på fabrikken på Årnestangen. I Rælingen har imidlertid flertallet av kommunepolitikerne satt uttaksstopp til 2011 av hensyn til ravinelandskapet!

Gjennom artikler og debattinnlegg i Romerikes Blad har det blitt lagt trykk på politikerne i Enebakk, og da særlig Arbeiderpartiet, om at Maxit sin framtid står på spill hvis vi ikke er «samarbeidsvillige». Det at Maxit ikke har vært forutseende nok i sin planlegging av råstofftilgang kan ikke skyves over på Enebakks kommunepolitikere.

Samfunnskontakt i Heidi Kielland i Maxit AS, er samtidig gruppeleder i Rælingen Ap i kommunestyret, med nesten rent flertall bak seg. Vi mener Kielland og hennes kolleger i Rælingen kommunestyre nå selv får legge forholdene til rette for uttak på områder i Rælingen i den tiden det tar før gang- og sykkelveien er på plass i Enebakk. De har vært med på og bidratt til at bedriftens valg falt på Årnestangen i Rælingen, samtidig med at flertallet i Rælingen ikke har lagt til rette for videre råstofftilgang i kommunen. Har en sagt A så får en si B også. Hadde politikerne i Enebakk opptrådt på samme måte som i Rælingen, hadde det ikke blitt noe masseuttak til Maxit i det hele tatt. Områdene som skal benyttes i Enebakk er «ravineområder av nasjonal/regional verdi». Jeg vil mene at lokalpolitikerne i Enebakk er meget imøtekommende ovenfor Maxit.

Rælingen vil, når veiarbeidene mellom Hektnersletta og Fjerdingby er ferdig til sommeren, ha gang- og sykkelvei på hele strekningen mellom Fjellstadfeltet og Lillestrøm, med unntak av et par korte stubber. I Enebakk er det lange strekninger langs RV 120 uten gangvei. Med 25 prosent økning i tungtransporten gjennom Flateby på en smal, svingete og dårlig vei uten gul midtstripe er det ikke annet enn rett og rimelig at gang- og sykkelvei kommer på plass før masseuttaket starter.

Dette bør fremdeles stå fast, selv om det er en stund til neste kommunestyrevalg.

Hans Kristian Solberg

Leder Enebakk Senterparti