Fagforbundet streiker for lik behandling

Artikkelen er over 5 år gammel

Fagforbundets over 328.000 medlemmer vet hva det vil si å ta ansvar.

DEL

Det er våre medlemmer som tar ansvar for de eldre, sørger for at de kan bo hjemme lengst mulig, og gir dem pleie når det ikke lenger er mulig. Det er våre medlemmer som tar ansvar når det brenner, og som er først på stedet når trafikkulykker rammer. Våre medlemmer har ansvar for barna i barnehagen, på SFO og for barn og unge på klubber og kulturskoler. Våre medlemmer tar ansvar for at innbyggerne har det rent og pent rundt seg, at kulturtilbud finnes og at alt fungerer som det skal i kommunen. Og dette er bare noen eksempler. Vi er grunnmuren i den norske modellen.

Våre medlemmer tar ansvar for mer enn sine egne snevre interesser. Derfor slåss Fagforbundet for fellesskap og solidaritet. Fagforbundet har vært en del av et inntektspolitisk samarbeid der vi har anerkjent at frontfagene skal vise vei.

Våre krav i dette lønnsoppgjøret er:

? Alle arbeidstakere skal få et likt, generelt kronetillegg.

? Økt minstelønn og høyere begynnerlønn slik at alle får ei lønn å leve av.

? En kraftig økning av lørdags- og søndagstilleggene.

? Retten til faste, hele stillinger.

? For å forhindre sosial dumping, skal innleide arbeidstakere ha like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som fast ansatte.

? Uttelling for etter- og videreutdanning.

? Ledere må få uttelling for kompetanse og ansvar.

Arbeidsgiverne svarte aldri på disse kravene. Ikke noe tilbud eller skisse til økonomisk løsning ble lagt på bordet. Dermed var første pulje av våre medlemmer i streik. Vi har meldt plassfratredelse for ytterligere 14 738 medlemmer fra og med arbeidstidas begynnelse tirsdag 29. mai. Til sammen er 24 228 medlemmer i streik fra 29. mai hvis ikke arbeidsgiverne kommer oss i møte.

Vi ønsker ikke streik, men vi krever lik behandling og rettferdig lønn. Fagforbundet streiker for 100 % rettferdige krav om lønnsutvikling og for å opprettholde kvaliteten i den velferdsstaten som vi alle er avhengige av, uansett hvor vi bor og hvilke politikere som styrer.

Vi er mange. Vi er 100 % engasjert i denne streiken. Og vi er 100 % sikre på at vi vinner!

Fagforbundet Enebakk

V/Leder Sissel Bjerkely

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags