Gå til sidens hovedinnhold

Er befolkningsvekst en velsignelse?

Artikkelen er over 10 år gammel

De styrende partiene skrev i juni i Enebakk Avis at den planlagte befolkningsøkningen vil gi økte inntekter til kommunen.

Ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå vil vi være 14.000 innbyggere i 2040. Så da skulle det jo ligge an til rene gullgruven for kommunen framover ?

Da jeg første gang kom inn i lokalpolitikken i 1991 hadde Enebakk også vært igjennom en periode med sterk befolkningsvekst, og økonomien var helt på hæla. Vi måtte kjøre en drastisk nedskjæring i bemanningen i kommunen, og mang en gang var kommunestyresalen fylt med sinte innbyggere som bekymret seg over undervisningen i skolene, helsetilbudet etc.

Rådmannen skriver 21.6.2011 i et notat til kommunestyret:

«Økt befolkning gir økt aktivitet på alle tjenesteområder. Ressursene er allerede knappe i forhold til de tjenestene som skal leveres. Økt behov for tjenester som følge av økt befolkning sammen med andre grunner til økt aktivitet, vil gi lavere nivå på tjenestene for alle. Det vil ikke være noen buffer for økte kostnader ved økt etterspørsel etter kommunens tjenester...

Rådmannen vurderer den økonomiske situasjonen i perioden 2012 – 2015 som meget stram. Økningene i frie inntekter blir lavere enn helårsvirkningen av lønnsoppgjøret i 2011. Merkostnadene i lønnsoppgjøret vil overstige økningen i frie inntekter, det er allerede et underskudd i budsjettene for 2011 og inntektene fra mva-kompensasjon fra investeringer reduseres. Tilbudet til innbyggerne må reduseres for å få kostnadsnivået ned på et nivå som står i forhold til inntektene.»

Jeg har de sittende høyrepartiene mistenkt for at de BARE ser inntektene i forbindelse med tilknytningsavgifter og andre avgifter og gebyrer, og at de «glemmer» utgiftssiden ved befolkningsvekst som oftest er større enn økningen i inntektene.

Befolkningsvekst er en krevende øvelse. Den største utfordringen er å få bygget nok barnehager, skoler og eldreinstitusjoner samt veier og annen infrastruktur.

Vi må investere og ta opp lån, og det vil ta mange år før det utjevner seg. Samtidig har kommunen allerede i dag mer lån enn hva fylkesmannen anbefaler.

Vi i Senterpartiet vil ikke ha full stopp, men heller ikke fri flyt.

I Sørum innrømmer de i ettertid at de bommet en del på den sterke befolkningsveksten de har hatt. De beregnet hvor mange boliger de skulle bygge, men regnet ikke med at de ville bli brukt til sokkelleiligheter og heller ikke hva slags familier som flyttet inn. «Vi talte boliger, men glemte å telle personer.»

Den største utfordringen i framtida blir å ta vare på de gode lokalsamfunnene vi har i vår grønne kommune og gi dagens innbyggere og deres barn et tilbud vi kan være bekjent av.

Kjell Dehli

Ordførerkandidat

Enebakk Senterparti