Ungt Enreprenørskap

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Elevene i Enebakkskolen skal få mulighet til å jobbe med entreprenørskap og gründervirksomhet på skolen fra skoleåret 2019

To tidligere ordførere og nåværende ordfører fremmet et fellesforslag om Ungt Entreprenørskap (UE) for kommunestyret på mandag.

Vi er glade for at alle partier i kommunestyret gikk inn for forslaget om å sette av kr. 100.000,- for oppstart av UE i Enebakkskolen. Skolene skal bruke skoleåret 2018/19 på å planlegge hvordan de ønsker å ta dette i bruk fra skoleåret 2019/20.

Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

De unge skal tilegne seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter som kan bidra til å utvikle samfunnet videre og vi som skoleeiere har et viktig ansvar for å engasjere oss i utformingen av fremtidens skole.

Enebakk kommune har vært medlem av Ungt Entreprenørskap i mange år, men lite har skjedd for å utvikle eller inkludere Entreprenørskap i Enebakk skolen. Det ønsker vi nå å gjøre noe med.

Opplæring i entreprenørskap vil gi elevene våre mulighet til å bruke sine evner på utradisjonelle måter. Det kan fremme praktiske kunnskaper, og slik bidra til økt læringsutbytte hos den enkelte elev.

Gjennom utdanning i entreprenørskap kan elever få kjennskap og kunnskap til og om lokalt arbeids- og næringsliv. De kan starte egen elevbedrift eller arbeide utenfor skolen. Vi mener dette vil gi elvene gode muligheter til å oppleve hvilke krav som stilles i arbeids- og næringslivet.

Forskning viser at elever som har Ungt Entreprenørskap i skolen, i større utstrekning starter egen bedrift, får enklere lederstillinger og lykkes i større grad på arbeidsmarkedet. Vi ser derfor frem til at skolene tar i bruk Ungt Entreprenørskap som et supplement til annen god undervisning som allerede skjer i Enebakk skolen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags