Åpenhet - en forutsetning for tillit

Foto:

Av
DEL

DebattÅpent brev til ordfører Øystein Slette.

På tross av belastningen det medførte, valgte vi å stå frem med vår sønn Aleksanders historie i Enebakk Avis 20. juni. Hensikten var å fortelle om forvaltningstjenestens mangel på åpenhet og dialog i forkant av at vedtak skulle fattes, og de alvorlige konsekvensene dette har fått for Aleksanders liv og helse. Samtidig er det viktig for oss å understreke, slik vi også fortalte i Enebakk Avis, at samarbeidet med kommunens «fotfolk» har vært godt hele tiden.                                          

Ved en tilfeldighet har vi i etterkant av offentliggjøringen fått vite at kommunens kontrollutvalg skal gå igjennom Aleksanders sak. Noe vi selvsagt er glade for. Samtidig forundrer det oss at kommunens politiske ledelse ikke har sett betydningen av å informere Aleksander om sin beslutning, i en sak der det dreier seg om livet hans, og der kommunens mangel på åpenhet er ett av sakens mest sentrale forhold.

I den forbindelse er det nærliggende å tenke på det varaordføreren i Askøy sa under arbeidet med å finne årsaken til forurensningen av kommunens drikkevann: «åpenhet og ydmykhet fra kommunens side er en forutsetning for å få folks tillit.» Noe som resulterte i at varaordføreren, så godt som daglig samtalte med media om sakens utvikling.

Visst er det klare forskjeller mellom Askøy-saken og det Aleksander har opplevd. Samtidig er det lett å påvise at de to sakene har noe helt sentralt til felles. Nemlig spørsmålet om tillit til kommunen. Derfor henstiller vi til kommunens politikere, med henvisning til Askøy-saken om at kontrollutvalgets gjennomgang av Aleksanders sak skjer i form av en åpen prosess. Det vil si at Aleksander og vår familie, i etterkant av undersøkelsen får informasjon om hva slags materiale utvalget har tatt for seg i form av dokumenter, uttalelser og brev. Samt hva som har kommet frem under samtalene som utvalget har hatt med involverte personer. Med andre ord hva som utgjør grunnlaget for kontrollutvalgets, og andre politiske fora sin konklusjon til saken.

Tilbakemeldingene vi har fått i etterkant av at vi sto frem i avisen, bekrefter at mange av kommunens innbyggere har latt seg engasjere av Aleksanders sak. Noe som tilsier at også Enebakk Avis bør gis tilgang til den samme informasjonen.                                                                                                                                

Kjære ordfører! Vi ser frem til å lese din tilbakemelding, og ber om et snarlig svar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags