Til deg som ikke er koblet til det offentlige avløpsnettet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Til deg som ikke er koblet til det offentlige avløpsnettet.

Da er du en av 380 boenheter i kommunen som i nærmeste fremtid vil få pålegg om oppgradering av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Dette er en utgift du helt og holdent må stå for selv!

«I Enebakk skal vi være klima-, energi- og miljøbevisste, og delta i felles dugnad for fremtiden» Dette sitatet er hentet fra kommuneplanen. Vi føler foreløpig ikke at dette stemmer helt overens med kommunens tankegang – i dette tilfellet er det vi som beboere som må ta hele kostnaden.

Vi er positive til miljøvennlige tiltak, men synes gebyrene kommunen skal ha er urimelige. Enebakk kommune skal ha 22.966 kr i gebyrer pr anlegg for dette pålegget. Fordi kommunen gir oss pålegg, må vi altså søke følgende; ny utslippstillatelse, byggesøknad, ferdigattest og til sist dispensasjonssøknad..

Vi kan heller ikke forstå hvorfor det skal være nødvendig å søke byggesøknad og utslippstillatelse, da vi allerede har et eksisterende anlegg som skal byttes ut med noe bedre!

Toppen av kransekaka er at ettersom pålegget om oppgradering av avløpsnettet ikke er vedtatt i kommuneplanen, så må vi betale dispensasjonsgebyr. Dette er et gebyr for byggetiltak som i utgangspunktet ikke er tillatt i kommuneplanen. Opprinnelig beløp for en slik dispensasjon er kr 19200, men her har rådmannen anbefalt å redusere til kr 4.860 for denne type saker.

Dersom politikerne ikke visste hva de vedtok, da de godkjente kommuneplanen, så visste vel teknisk etat og rådmannen om hva som kreves? Hvorfor har i så fall ikke politikerne blitt informert om hva dette innebar? Vi tillater oss å spekulere på om Enebakk kommune bevisst går inn for å tjene gode penger på høye gebyrer.

Nærliggende kommuner har alt fra 0 kr til 5.200 kr i gebyrer for samme type pålegg. Et nytt minirenseanlegg vil koste hver og en av oss et sted mellom 150-300 000 kr. I tillegg vil det jo på sikt komme flere vedlikeholdskostnader. I tillegg vil vi få en årlig utgift på  på kr 9.012, dette er ca 2.000 kr mer enn de  som er koblet til det offentlige avløpet på Flateby betaler.  Utgiftene her er at vi blir pålagt å ha en serviceavtale med leverandør, tømming av anlegget og et tilsynsgebyr til kommunen. Sistnevnte burde vel utgått ettersom vi må ha en avtale med leverandør. 

Saken har blitt behandlet i TEK og de går inn for en reduksjon på 40% av opprinnelige avgift for byggesøknad og utslippstillatelse. Dersom dette går igjennom i formannskapet og kommunestyret, vil disse to gebyrene reduseres fra kr 16.336 til kr 6.534. Vi vil da ende opp på total gebyr på kr 13.164.

Dette er foreløpig ikke vedtatt, da det først skal opp i formannskapet og så videre i kommunestyret. Vi synes også dette gebyret blir urimelig høyt. Enebakk kommune forsvarer ovennevnte gebyrer med selvkostprinsippet og det står følgende I plan for oppgradering av private avløsanlegg i spredt begyggelse:

«Kommunens arbeid med avløpsanleggene finansieres gjennom tilsynsgebyr og saksbehandlingsgebyr. Inntektene fra disse gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader knyttet til tilsyn og saksbehandling. Det er gjort et anslag på at et årsverk kan håndtere 80 oppgradering per år». Det er mulig kommunen har så høye utgifter med tanke på så mange søknader som må leveres inn. Hvorfor ikke gjøre dette på en enklere måte? Vi har sjekket med andre kommuner som har ett enkelt skjema som skal fylles ut. Hvorfor kan ikke Enebakk kommune gjøre dette på en mer effektiv måte?

Etter vår mening kom EUs rammedirektiv for vann, lang tid for gangveien Stranden skole/Kåterud. Vi har spurt kommunen hvilken grunn de hadde for ikke å legge kloakken i gangveien, da annen infrastruktur ble lagt ned.

Her svarer kommunen følgende:

«I perioden 2014-2015 gjennomførte kommunen et stort prosjekt med å overføre utslippet fra renseanlegget i Ytre Enebakk til Øyeren via pumpestasjoner, og det ble bygget et nytt renseanlegg i Kirkebygda. Prosjektet var svært ressurskrevende både for ansatte og økonomien i denne perioden. Det ble derfor bestemt at man ikke hadde kapasitet eller økonomi til å utvide avløpsnettet til Pettersrudveien på det tidspunktet. Ytterligere investering på avløpsnettet vil medføre økt årsgebyrer for alle abonnenter i kommunen, og vi har allerede et høyt årsgebyr sammenlignet med våre nabokommuner!»

Selv om kommunen ikke hadde råd til å legge avløpsnettet i gangveien, tenker vi det kunne vært klargjort med hovedledning med avstikkere til eiendommene. Så hadde andre utgifter fått komme senere. Sier seg selv at kommunen har spart masse penger på å ikke legge offentlig avløpsnett i gangveien, og så skal vi som beboere straffes med høye gebyrer og investeringer i nytt anlegg.

Vi får håpe på fornuftige politikere som vil gjøre noe med gebyrene, slik at kommunen også er med på delta i felles dugnad for fremtiden, som det så fint heter i kommuneplanen;

«I Enebakk skal vi være klima-, energi- og miljøbevisste, og delta i felles dugnad for fremtiden.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags