For dette er hva politikerne er villige til å betale for en tomt på 900 kvadratmeter, og som er uten atkomst, vann og avløp, med en snekkerbu på 45 kvadratmeter og en garasje på 16 kvadratmeter i kjellerplanet. Alt bygget i 50-årene.

Med tanke på de store investeringene kommunen står overfor når det gjelder skole, barnehager osv. bør vel dette vedtaket vurderes på nytt. Da dette er et betydelig beløp som ikke er innbakt i budsjettet, må antagelig kommunen lånefinansiere hele kjøpesummen som er på 950.000,- som med renter og avdrag vil utgjøre en årlig utgift på ca 110.000 kr i 15 år fremover!

Et alternativ til denne dyre løsningen er at kommunen får satt opp et hus/verksted på en kommunal tomt, for eksempel den tidligere hjulmakerverkstedets plass ved Tangenelva, slik at Sagstua hjulmakerverksted kan gjenoppstå på sin opprinnelige plass. Noe som vil bli en ubetydelig utgift for kommunen, men til gjengjeld bli en meget billig investering med tanke på at verkstedet kan brukes både i undervisningsøyemed, og som en spennende og unik turistattraksjon. At Enebakk kommune er interessert i å både bevare og benytte hjulmakerverkstedet er kjempefint.

Men hvorfor gjør kommunen denne gaven fra barnebarna om til en utgiftspost på ca 1,6 millioner kroner for kommunens innbyggere?

Undrer en i fra grasrota.