Fakta om Børter

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Det er helt legitimt å forsvare sine venner, slik H. Waade gjør et forsøk på i EA 13. des. En forutsetning er at man da vet hva man snakker om. En fordel er å ha lest Friluftsloven og Miljøverndirektoratets rundskriv T 3 / 07. Her fremgår allmennhetens rett til ferdsel og lovgivers formål og forståelse av loven.

Innlegget til Waade bærer preg av uvitenhet. Som tidligere ordfører og kommunestyremedlem (H) er det utrolig at han ikke har fått med seg tvisten på Børter. Facebook siden  «Slipp Børtervanna fri» er nå blitt åpen for alle og der ligger det dokumentasjon og bilder av ca. 12 ulovlige tiltak utført fra des.-02 til -12. Etter den tid er Meyers Pale og et altfor stort båthus ulovlig oppsatt. Det å hevde at kommunen har motarbeidet planene på Børter er tøv. Kommunen har tvert imot godkjent alle ulovlige tiltak til tross for en rekke innsigelser fra Fylkesmannen, jeg har kopi av 5 av rapportene. Som selvoppnevnt forsvarer for dine omgangsvenner har du et habilitetsproblem. Nå har imidlertid Østmarkas Venner tatt tak i problemet med atkomst til Marka.

Waade kan bekrefte at hans besøk på gården har vært lærerike og minner for livet. Det kan alle vi som er truet og plaget også bekrefte, men med motsatt fortegn! Det nevnes at vi turgåere tråkker eierne på tærne og at turen blir lagt til gårdsveiene for å krangle. Jeg er en av dem og blitt tatt 4 ganger. Av dem som er anonyme som også er tatt og plaget er, tidligere politimester i Follo, tidligere fung. riksantikvar m. familie, daglig leder i en mediebedrift, kommunestyremedlem for KrF, sønnen på nabogården Veng med ei treningsgruppe 14-åringer. Overtredelse av Straffeloven § 390 a straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år, og i 2 av mine anmeldelser ble både Christian og Hans Oppegaard dømt.

Til orientering: Eiendommen Børter ligger i et område avsatt til LNF formål i kommuneplanens arealdel. Deler av eiendommen ligger delvis innenfor Markagrensen, og omfattes således av § 5 i «Lov om naturområder», Forbud mot bygge og anleggsvirksomhet.. Jeg finner ikke papirer på at eiendommen er regulert som næringsområde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags