De starter med påstanden: «Området (BY 20 og BY 21) ble tatt inn i kommuneplanen som et utbyggingsområde i 2007. Flertallet ønsket en utvikling her, og dette gikk vi til valg på i 2007».

Kan vi ikke være ærlige her, folkens? At Høyre vant kommunevalget i Enebakk 2007 skyldes vel i hovedsak én person: Tore Tidemann? At Tidemann var populær og gjorde et fantastisk valg betyr ikke nødvendigvis at folk i Ytre Enebakk ønsket blokkbebyggelse i By 20 og By 21. Dere veit like godt som meg at de færreste hadde noen anelse om at det var planlagt blokker i det hele tatt. Jeg stilte selv spørsmål om dette til Tidemann på et folkemøte i 2007 og han svarte at det ikke var snakk om blokker, men terrasseboliger i 3 etasjer. Og de skulle ikke ligge fremme på pynten, men lengre bak. Jeg synes det er ganske frekt at dere nå bruker valgresultatet fra 2007 som et argument for å bygge ut området med blokker.

Bjerke og Årre påstår videre at argumentene i debattinnleggene mot utbygging er tuftet på spekulasjoner og da lurer jeg på om dere betrakter deres eget høringdokument som spekulasjoner? For det er nemlig dette jeg har tuftet mitt innlegg på. At Bjerke og Årre nå kaller de planlagte 4 etasjes blokkene for lavblokker er en ting.

En annen ting er at de i sitt innlegg i forrige ukes avis forsikrer om at det i B1 ikke skal bygges slike blokker. Jeg siterer høringsdokumentet: «B1 - Området tenkes bebygget med 5 blokker lagt inn i terrenget. Alle blokkene er sørvestvendt, og vil ha en bygghøyde på 4 etasjer».

Enten har ikke Bjerke og Årre lest sitt eget høringsdokument, eller så prøver de å lure folk.

Bjerke og Årre skriver videre at reguleringsplanen kun viser hvilke typer boliger som er tenkt lagt inn i planen, men at virkeligheten kan vise seg å bli en annen. At kommunen opererer på denne måten så vi tydelig i Østmarkskollen. Den blokka ble vel ikke akkurat slik den var planlagt? Erfaringsmessig viser det seg at utbygginger i Enebakk ofte blir mer omfattende en det som er forespeilet. Og hvordan skal folk i Enebakk forholde seg til høringsdokumentet når det allikevel viser seg at alt blir endret etterpå? Og legge ut høringsdokumenter basert på antagelser er dessuten å kaste bort tiden til oss som faktisk prøver å forholde oss til slike dokumenter. Vi regner jo med at når dere skriver noe, så mener dere det!

Bjerke og Årre skriver videre: «Vi vil ikke være med på en prosess der man bestemmer seg på forhånd, uten å ha satt seg inn i alle innspill om utbyggingen. Og etter det skal informasjonsmøte gjennomføres. Vi har hele tiden vært opptatt av at informasjon skal komme ut når man vet mer konkret hvordan utbyggingen vil bli, og ikke basert på spekulasjoner!»

Dette er fine tanker, men et informasjonsmøte er ikke det samme som et folkemøte. Et folkemøte handler om dialog. Et informasjonsmøte handler om monolog. Uansett: Betyr dette at den foreliggende planforslaget kun er spekulasjoner og at det kommer et nytt som er riktig? Og får innbyggerne i Enebakk en ny sjanse til å si hva de mener gjennom en ny høring – når dere faktisk VET hvordan utbyggingen skal bli? I så fall: Hva var poenget med å legge ut et høringsdokument nå i høst basert på løse spekulasjoner?

Når det gjelder posisjonspartienes manglende deltakelse på folkemøtet i august synes jeg Bjerke og Årre kommer med en svært dårlig bortforklaring. Påstander om sein henvendelse får stå for deres egen regning. Varslingen var vel omtrent like sein som når Enebakk kommune har arrangert folkemøter tidligere. Enebakk historielag klarte i hvert fall å stille og undertegnede har 30 mil å kjøre - hver vei! Tiltakshaver og kommune burde også klart dette, dersom de virkelig hadde ønsket en dialog med innbyggerne. Jeg er også fullt klar over at tiltakshaver Pederstad var positiv til å stille på folkemøtet da han først ble forespurt, men dette var helt til han tok en prat med ordfører Bjerke. Etter det valgte han å trekke seg!

Nå synes jeg dere rett og slett posisjonspartiene i Enebakk skal begynne å være ærlige! Det kan faktisk lønne seg ved neste kommunevalg.

Henning Bergersen

Enebakking