Da samfunnet stengte, forsvant trafikken fra veiene i Follo. Nå er den tilbake – og noen steder enda høyere enn før

Trafikken på veiene er tilbake på samme nivå som før koronarestriksjonene. Se flere grafer nederst i saken!