Økt skogbrannfare – vær varsom med grillen

Av

Hetebølgen som nå herjer over store deler av landet har også medført en økende skogbrannfare. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har høynet beredskap og sju skogbrannhelikoptre er utplassert.