Brann på tak på lagerbygg på Langhus

Brannutrykning til Forlagssentralen på Langhus torsdag.