Dette kan bli ditt!

Furøya kan bli solgt til private.

Furøya kan bli solgt til private. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Idylliske Furøya i Tvedstrand til salg – for én million kroner!

DEL

[Tvedstrandsposten] Lampe bekrefter overfor Tvedestrandsposten at Furøya vil bli lagt ut for salg på det åpne marked så fort som mulig.

– Det betyr altså at øya kan få en privat eier?

– Ja, det kan bety det, sier seniorrådgiveren.


Trodde stiftelse skulle få overta

Da Riksantikvaren for fire år siden fikk pålegg av Miljøverndepartementet om å avhende alle sine eiendommer, etablerte Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune en stiftelse som skulle overta og sette i stand bygningene, og sikre denne perlen for allmennheten.


Fikk løfte av riksantikvaren personlig

Under en middag med Tvedestrands ordfører 8. juni 2010, lovet riksantikvar Jørn Holme en løsning for avhending av Furøya innen ett år, altså i 2011. Alle trodde det da kun dreide seg om formaliteter før stiftelsen kunne få overta øya og bygningene. Men nå vil eiendommen altså bli solgt på det åpne marked.


EØS-regler

– Vi er nødt til å gjøre det på denne måten. Ifølge ESA, som er et europeisk kontrollorgan, har staten ikke lov til å gi bort eiendommer til en symbolsk sum. Dette kom som en overraskelse, og det er satt et stort apparat i sving for å få klarhet i hvordan vi må forholde oss, sier Lampe.


Tre ulike takster

Tre ulike takstmenn har verdivurdert eiendommen, som blant annet består av seks bygninger. Siden hele øya og alle bygg er fredet, setter det begrensninger for ny eier, og det gir selvsagt utslag på taksten. En av takstmennene har satt taksten til 100.000 kroner, men denne ser Miljøverndepartementet bort fra. De to andre takstene er på 1,3 og 1,5 millioner kroner.


Må restaureres

Det vil bli satt strenge krav til ny eier. Vedkommende må i løpet av tre år sette bygningene i tilfredsstillende stand i henhold til antikvariske retningslinjer og kulturminnelovens bestemmelser.

En av takstmennene har anslått at dette vil koste 13,5 millioner kroner.

Allmennheten skal dessuten sikres full tilgang til uteområdene hele året. De skal også ha tilgang til bryggene. Kun to bryggeplasser vil bli tilgodesett ny eier. Videre skal det være toaletter for allmennheten i sommersesongen.


Utleie utover tre år ikke tillatt

Francine Aubert Lampe opplyser dessuten at ny eier ikke kan leie eiendommen ut til andre lenger enn tre år.

Et eventulet videresalg må dessuten avklares med Riksantikvaren.

– Hvordan skal salgsprosessen gjennomføres?

– Det er det for tidlig å si noe om. Dette er første gangen vi selger på det åpne marked, sier seniorrådgiveren.

Se flere bilder av perlen i Tvedestrand i tvedestrandsposten.no

Artikkeltags