Blir likevel ingen utbedring av demningen i år

Driftsavdelingen har hatt for mye å gjøre, så det blir ikke gjort tiltak for å senke vannstanden i Våg dette året.