Blir biltog og korpsmusikk - se hva som skjer i Enebakk på 17. mai

Det blir ingen barnetog på 17. mai, men biltog og korpsmusikk skal det bli rundt omkring i Enebakk.