Bergseng gård i Ski ble solgt for 2,6 millioner over takst, men alle bygningene må rives: – Helt uforståelig

Landbrukseiendommen på 288 mål i Ski har forfalt over mange år, og alle bygningene på tomten er i så dårlig stand at de må rives. Likevel var det stor interesse for eiendommen da den ble lagt ut for salg.