Begynte å rive hytter der det var søkt om tilbygg

Riving av hytter hvor det er gitt tillatelse til ombygging og tilbygg, anses som de mest alvorlige tilfellene Enebakk kommune har måttet følge opp ved Lyseren.