Barnehager søkte om skjønnsmidler - se hva Fylkesmannen svarte

Fire barnehager i Enebakk søkte om ekstra midler på grunn av sine økonomiske utfordringer. Nå har de fått svar.