Barnehagebarn bringer livsglede

Flateby barnehage er en Livsgledebarnehage som har fellesaktiviteter med beboere på sykehjem.