Bank på, og du får komme inn

Nå gjør kirken i Enebakk døren høy og porten vid, for det lempes på smittevernrestriksjonene.