Bade? Da advares du mot dette

Ved to badeperler ber myndighetene deg om å holde munnen igjen.