Gå til sidens hovedinnhold

Syk i ferien? Dette har du krav på

Artikkelen er over 3 år gammel

(FriFagbevegelse) Alle har rett på 25 feriedager hvert år og fem ekstra feriedager om man har tariffavtale. Men hva gjør du om du blir syk i ferien? Feriedagene er ikke nødvendigvis tapt.

Om du skaffer en legeattest på at du har vært 100 prosent sykemeldt og såkalt arbeidsufør, har du rett til ny ferie, etter paragraf 9-1 i ferieloven.

Du kan kreve at et tilsvarende antall feriedager utsettes og gis som ny ferie senere samme år. Men du må huske å legge fram kravet og legeerklæringen med en gang du er tilbake på jobb.

Om du er bortreist eller kanskje utenlands? Da kan det være lurt å oppsøke en lege der du er, for å få en legeerklæring mens du fortsatt er syk.

Har du hørt at du må være syk i seks dager for å ha rett til ny ferie? Det stemmer ikke lenger. For fire år siden ble ferieloven endret, og nå har du rett til ferie fra første sykedag.

Hva gjør jeg hvis jeg ble syk før ferien?

Hvis du har blitt sykemeldt før ferien, kan du også kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret.

I dette tilfellet er du også avhengig av en legeerklæring på at du er helt arbeidsufør, som du må levere til arbeidsgiveren senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie.

Hvilke rettigheter og plikter har jeg?

Du har en rekke rettigheter og plikter i forbindelse med ferieavvikling. Her er noe av det du bør vite:

• Du har krav på 25 feriedager hvert år, ifølge ferieloven. 18 av virkedagene har du rett på å ta ut innenfor hovedferieperioden, mellom 1. juni og 30. september. Du kan også å kreve å ta ut de resterende sju dagene sammenhengende samme år.

Du tjener opp feriepengene året før, men du har også krav på ferie om du ikke har tjent opp feriepenger. Dette gjelder imidlertid ikke om du har begynt i jobben etter 15. august samme år.

• Har du tariffavtale, får du fem ekstra feriedager. Fyller du 60 år i løpet av året, får du en ekstraferie på seks virkedager. Ferien kan du ta samlet, som én eller flere dager om gangen.

• Virkedager er dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager. Det vil si at lørdag er en virkedag. 30 tariffestede feriedager blir dermed fem uker ferie.

• Deltidsansatte har krav på samme antall feriedager, men kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager. Om du tar ferien sammenhengende, regnes dagene du normalt har fri som feriedager. Arbeidsgiver skal likevel bare trekke feriepenger tilsvarende dagene du normalt jobber.

• Du har rett og plikt til å avvikle full ferie, noe arbeidsgiver har ansvar for. Om du ikke har opparbeidet nok feriepenger til å kompensere for bortfallet av lønn, kan du nekte å avvikle den delen av ferien som ikke kompenseres for. Hvis arbeidsgiver avvikler fellesferie, må du likevel godta ferie, selv om du ikke får feriepenger.

• Arbeidsgiver har rett til å bestemme når du skal ta ferie, men har samtidig plikt til å diskutere dette med deg i god tid før ferien og varsle deg som hovedregel to måneder i forkant. Du kan likevel kreve å avvikle tre uker ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni til 30. september. Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når den ekstra ferieuken skal avvikles.

Du kan inngå en skriftlig avtale med arbeidsgiveren din om å overføre inntil to uker ferie til neste ferieår. De tariffestede feriedagene kan overføres til neste år.

• Arbeidsgiver kan endre tida for ferien på grunn av uforutsette hendelser. Endringen kan bare gjennomføres når avvikling av den fastsatte ferien vil medføre vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes vikar.

• Hvis arbeidsgiver ønsker å flytte ferien din, skal dette drøftes, og du har krav på å få med deg en tillitsvalgt. Påfører flyttingen deg dokumenterte merutgifter, kan du kreve utgiftene erstattet av arbeidsgiver. (ANB)

Dette sier loven:

Paragraf 9. Ferieavvikling under sykdom, permisjon, arbeidskamp mv

(1) (Ferieavvikling under sykdomsfravær mv)

  • Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.
  • Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

(Kilde: Lovdata)

Kommentarer til denne saken