Høyre med ordførerkandidat Tonje Olsen er ute med et aldri så lite populistisk innlegg i avisen. De slår stort opp at de skal gjøre Enebakk kommune til en Ja-kommune. De gjør dette i forbindelse med det foranstående kommunevalget. Det hadde kanskje vært bedre å komme med et slikt forslag i de 12 årene de hadde styringen , men i den tiden var det kanskje ikke så farlig. De skal nå gjøre Enebakk kommune til en Ja-kommune med å innføre mere digitalisering, enklere skjemaer, kanskje mindre administrasjon osv. Men det er ganske pussig at ikke høyre har oppdaget at digitalisering pågår for fullt i Enebakk allerede og kommer fortsatt til å utvikles under  det sittende styret.

Digitaliseringen med den gevinsten den gir skal selvfølgelig tas ut. Vi kommer heller ikke til å svekke administrasjonen men tvert imot styrke den. Det er faktisk de som skal gjennomføre våre forslag. En god og kreativ administrasjon vil faktisk minske bruken av konsulenter etc.

Det å være en Ja-kommune er så mye mer enn digitalisering. Det å kunne ta en telefon og bli møtt av en hyggelig stemme på vårt servicetorg og ledet frem til rette saksbehandler er kanskje det viktigste for våre innbyggere. Vi ønsker at innbyggerne skal kunne møte et menneske å snakke med.

Vi vil fortsette vårt arbeid ved å ha god dialog og et godt samarbeid med vår administrasjon slik at vi kan få frem sakene raskt og effektivt slik det er gjort i denne perioden. Det er bare å se hva som er gjennomført av planlegging, reguleringsplaner og bygging og vedlikehold.

Vi, sammen med våre samarbeidspartnere, ønsker å arbeide langsiktig. Vi må ikke legge frem populistiske saker i valg for å kunne få støtten vi trenger. Våre forslag skal være varige, ikke kortsiktig

Høyre hadde muligheten til å gjøre tiltak i den tiden de styrte. I den tiden kunne man ført kommunen videre. Det skjedde ikke. Da nytter det ikke å komme før et valg å fremmer kortsiktige, populistiske forslag.

Vi skal jobbe videre på det vi har startet til det beste for ENEBAKK KOMMUNE

VI ser at vårt arbeid gir resultater. GODT VALG.

Mvg Ragnar Bergskaug