Blant dem som druknet, var det 14 menn, to kvinner og to barn.

– Fellesferie kombinert med hetebølge bidrar til at mange har oppholdt seg ved, i og på vannet. Da ser vi dessverre at det blir flere drukningsulykker, sier Tanja Krangnes, leder for fagfeltet drukning i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Sist av dem som omkom var en mann i 70-årene døde etter å ha blitt hentet livløs opp av vannet ved en campingplass i Florø tirsdag denne uka. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning umiddelbart, men rundt en halvtime senere ble mannen erklært død.

Fritidsbåt

Sju av drukningsulykkene i juli skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Seks personer falt over bord. En av dem, en 35 år gammel mann, var i en fritidsbåt på Hurdalsjøen da han falt ut i vannet og druknet.

Alle de omkomne var menn i forbindelse med drukningsulykkene fra båt.

Fire personer døde i forbindelse med bading. Det er langt færre enn i juli i fjor, da hele 14 av 17 druknet under bading.

Onsdag kom Kjersti Løvik, leder for landsrådet for hjelpekorps i Røde Kors, med denne oppfordringen:

– Det handler om å ikke være redd for å gripe inn. Det er viktig å få vedkommende på land. På land må personen legges i stabilt sideleie eller du må starte hjerte- og lungeredning. Helst bør man ringe 113 med en gang. Få gjerne hjelp av andre.

Drukningsdødsfall i samtlige fylker

Så langt har 55 mennesker druknet i Norge i år. På samme tid i fjor hadde 69 mennesker omkommet i drukningsulykker.

90 prosent av personene som har druknet, er menn. Tenåringsgutter, unge menn og voksne menn over 40 år er mest utsatt.

Hittil i år har det skjedd flest drukningsulykker i Rogaland, hvor elleve personer har omkommet av drukning. Etter Rogaland følger Hordaland med seks omkomne og Vest-Agder og Trøndelag med fem drukningsdødsfall hver.

Det har vært drukningsdødsfall i samtlige fylker så langt i år.